slozka_datadekodery.gif (3475 bytes)

Bulhar LEN80

    Kanály se programují pájením diod do diodové matice na desce bloku S41 uvnitř radiostanice. Každá kanálová frekvence radiostanice se programuje dvěma řadami diod zvlášť pro přijímač (řada B) a zvlášť pro vysílač (řada T), neboť použitý syntezátor má oddělené výstupy pro přijímač a pro vysílač. Vertikální sloupce matice od A do N (eventuelně i P u vyšších frekvenčních pásem) jsou spojeny s odpovídajícími vstupy syntezátoru následovně:

Váhové hodnoty

A A1
B A2
C A4
D A8
E A16
F A32
G B1
H B2
I B4
K B8
L B16
M B32
N B68
P B128

    Společný vodič diodové řady (katody) se propojuje s odpovídající pozicí kanálového přepínače. Diodovou maticí může být programováno maximálně 10 kanálových frekvencí.Každá kanálová frekvence má svůj dělící koeficient jiný pro přijímač Nr a jiný pro vysílač Nt.K výpočtu koeficientu použijeme tyto vzorečky:

Výpočet koeficientu

Nr=fRX (kHz)-10700/12,5 Nt=fTX (kHz)/12,5

    Pro znazší práci při programování je níže uvedena tabulka s osazením diod na sdílených kmitočtech dle GP.

Osazení diod na kmitočtech GP 80MHz

kmitočet MHz PNMLKIHGFEDCBA
77,025 TX LHHHHLHHLLHHLH
77,025 RX LHHLHLHLLLLHHH
77,050 TX LHHHHLHHLLHHHH
77,050 RX LHHLHLHLLLHLLH
77,075 TX LHHHHLHHLHLLLH
77,075 RX LHHLHLHLLLHLHH
77,100 TX LHHHHLHHLHLLHH
77,100 RX LHHLHLHLLLHHLH
77,725 TX LHHHHHLLLHLLHH
77,725 RX LHHLHLHHLLHHLH
81,725 TX HLLLLLHLHLLHHH
81,725 RX LHHHLLLHHLLLLH
81,750 TX HLLLLLHLHLHLLH
81,750 RX LHHHLLLHHLLLHH